TASE – הבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבורסה היא הבורסה היחידה בישראל, שבה נשענות חברות ישראליות והממשלה לצורך הון ונזילות. הבורסה משמשת כבורסה של מאות אלפי משקיעים, כולל משקי בית ישראלים. רבות מההשקעות מתבצעות באמצעות חברות ניהול השקעות , חברות ביטוח וקרנות פנסיה .

הבורסה מספקת מסחר בסוגים רבים של השקעות הכוללות מניות , ניירות ערך ומכשירים נגזרים . נגזרים מקבלים את ערכם מנייר ערך בסיס כמו מניה. הבורסה מציעה אופציות למניות , המעניקות למחזיקים את הזכות אך לא את החובה, לקנות או למכור מניות ספציפיות במחיר ולפי תאריך מסוים – המכונה פקיעת האופציה .

מוצעים גם קרנות נסחרות בבורסה (ETF) , חוזים עתידיים על מניות ומטבעות זרים. אג”ח נסחרות גם בבורסה לניירות ערך בתל אביב, הכוללת אג”ח קונצרניות, אג”ח ממשלתיות ושטרות אוצר ארה”ב .

בתוך הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE)
חברי הבורסה לניירות ערך בתל אביב כוללים כמה ספקי ניהול השקעות ובנקים ידועים:

בנק ישראל / בנק ירושלים בע”מ / ברקליס בנק PLC / סיטיבנק, ארה”ב / HSBC Bank PLC / Flow Traders BV /
Jefferies LLC / מריל לינץ’ הבינלאומי
נכון לשנת 2019 היו בבורסה לניירות ערך בתל אביב 442 חברות רשומות שהניבו מחזור יומי של 365 מיליון דולר. מחזור יומי מייצג את שווי המניות הנסחרות לאורך תקופה מסוימת. מבין חבריה, 4.5 מיליארד דולר בהון חדש גויס בשנת 2019. חוזי אופציות הנקובים בדולר הסתכמו ביותר מ-43,000 עם שווי נכס בסיס של 105 מיליארד דולר לשנה. 2

הנפקה ובעלות בבורסה

באוגוסט 2019 הפכה הבורסה לניירות ערך בתל אביב לחברה ציבורית נסחרת בבורסה, בעקבות הנפקה ראשונית לציבור (IPO) , שהיא הנפקת מניות. המניות נסחרות תחת הסמל TASE. לבורסה בתל אביב חברות בנות בבעלות מלאה הכוללות את מסלקת הבורסה בת”א, מסלקת מעו”ף (נגזרים) וחברת המועמדים לבורסה בתל אביב. יחד, הבורסה והחברות הבנות שלה אחראיות על הסליקה והסליקה, וכן על רישום ניירות ערך, ברחבי ישראל. 3

מסחר בבורסה

הבורסה פתוחה בימים ראשון עד חמישי כדי לאפשר חפיפה קלה לשעות השוק האמריקאי. המסחר הוא אוטומטי לחלוטין עם מערכת מונעת הזמנות בזמן אמת, הנקראת מערכת תל אביב מסחר מתמשך “TACT“.

הגוף הרגולטורי שלה הוא רשות ניירות ערך (שב”כ), ובין החברות הבנות שלה ניתן למנות את מסלקת הבורסה (הוקמה ב-1966), את מסלקת המעו”ף (הוקמה ב-1993), ואת חברת הנומינים (הוקמה ב-2018).

היסטוריה של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE)

בשנות השלושים, בעקבות עלייתו של בנקאים יהודים שברחו גרמניה הנאצית, החלה מסחר בניירות ערך בפלסטין. The Exchange Bureau for Securities was established in 1935 in a branch of the British Anglo-Palestine Bank before Israel was a state. מניות קטנות נסחרות בבורסה למשך שעה בלבד בכל יום. לאחר שישראל הפכה למדינה ב-1948, שוק ניירות הערך שלה נעשה רשמי ב-1953 כבורסת תל אביב (בורסה לניירות ערך). המסחר נמשך במשרדי הבנק עד 1960, אז עברה הבורסה למשכן קבוע יותר ושם נשארה עד 1983.

מחזורי המסחר עלו משמעותית בסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, וב-1982 הייתה לבורסה שנת שיא עם מחירי המניות שעלו ב-113%. עם זאת, בשנת 1983, תנופת המניות הסתיימה במפולת ובועת מניית הבנקים בישראל התפוצצה. בעקבות ההתרסקות, הבורסה נסגרה למשך שבועיים.

המדד המרכזי של הבורסה מאז 1992 הוא TA-25, מדד משוקלל היוון של 25 המניות הגדולות בבורסה. הבורסה משתמשת במערכת מסחר אלקטרונית מלאה עבור כל העסקאות מאז 1999. רישום כפול החל בשנת 2000, וכך גם הנפקת שטרות נסחרים בבורסה (ETNs) . הבורסה עברה למקום חדש ברחוב אחוזת בית בשנת 2014 בו היא שוכנת כיום.

5/5 - (3 votes)
הבורסה לניירות ערך בתל אביב (TASE)